AZENN
Hotel Amenity & Textiles & Equipment


AZENN şirkəti innovativ strategiyası və düzgün düşünülmüş biznes siyasəti sayəsində öz keyfiyyətli məhsulları ilə Avropa, Amerika və Türkiyədə sayısız otelləri öz məhsulları ilə təmin etməkdə olan, Ennpati, Dk Tekstil, Fantom və Sabah Yatak şirkətlərinin bölgə distirbutoru kim fəaliyyət göstərir.

Open chat